Cài đặt kbvision trên điện thoại sử dụng cloud

  • 24 Tháng 09, 2019
cai-dat-kbvision-tren-dien-thoai-su-dung-cloud

B1: Tải phần mềm trên điện thoại 

2. Cài P2P Trên Điện Thoại:

B2: Xóa cấu hình mặc định chọn YES

B3: Chọn dấu + bên phải trên màn hình:

:

B4: Chọn thêm thiết bị có dây

B5: Chọn cấu hình P2P

B6:  Điền thông:

Tên: Quý khách có thể đặt tùy ý

SN: dòng ký tự nằm phía dưới đầu ghi

Tài khoản: admin

Mật khẩu: mặc định Admin@123 (chữ A đầu viết hoa)

Trực tiếp: chọn chính

Xem lại: chọn chính

Cuối cùng chọn bắt đầu xem trực tiếp.