Cài đặt kbvision trên điện thoại sử dụng tên miền

  • 23 Tháng 10, 2018
cai-dat-kbvision-tren-dien-thoai-su-dung-ten-mien

1. Hướng Dẫn Cài Đặt Trên Điện Thoại:

- Cài tên miền: 

B1: Tải phần mềm trên điện thoại 

B2: chọn 3 gạch trên cùng

B3: Chọn quản lý thiết bị

B4: Chọn múi tên

 

B5:Chọn biểu tượng sửa

 \

B6: Điền thông tin

Tên: Quý khách có thể đặt tùy ý

Địa chỉ: Điền tên miền mà công ty đã tạo cho quý khách

Cổng: 8889 hoặc 8888

Tài khoản: admin

Mật khẩu: mặc định Admin@123 (lưu ý chữ A đầu viết hoa) hoặc mật khẩu quý khách đã đổi.

Trực tiếp: chọn chính

Xem lại: chọn chính

Cuối cùng chọn: Bắt đầu xem trực tiếp