Hướng dẫn xem lại kbvision

  • 23 Tháng 10, 2018
huong-dan-xem-lai-kbvision

1. Xem Trên Điện Thoại:

B1: Chọn Xem Lại

B2: Chọn thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, chọn camera muốn xem lại -> Chọn bắt đầu xem lại. Lưu ý thời gian bắt đầu và kết thúc cách nhau 48h.

B3: Chọn camera muốn xem lại -> Bắt đầu phát lại.

B4: Quý khách có thể kéo theo thanh màu xanh để tua qua thời gian khác.